สภาพแวดล้อมการผลิต

พันธมิตรความร่วมมือ

Mixed Pack Air Freshener Spray - Odour Control- tork floral air freshener spray sds cleaner ,Tork Mixed Pack Air Freshener Spray contains 4 refills each of the Tropical Fruit, Citrus and Floral. A fresh smelling washroom reinforces the cleanliness of the washroom. It eliminates odours with an air freshener the actively neutralises odours. Quality hygiene solutions for office, kitchen and washroom; Good Tork hygiene is good for businessFiche de données de sécurité - az745204.vo.msecnd.netNom commercial Tork Floral Air Freshener Spray Tork Aérosol désodorisant Floral Numéro d'article 236052 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées Utilisations identifiées pertinentes Pour un usage professionnel Assainisseur d'air Utilisations déconseillées Aucune indication 1.3.Safety data sheet

Replaces issued SDS 2016-12-28 Version number 1.1 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Trade name Tork Floral Air Freshener Spray Article number 236052 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Identified uses For professional use Air ...

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

Komt in de plaats van uitgegeven SDS 2016-12-28 Versienummer 1.1 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ... Productidentificatie Handelsnaam Tork Floral Air Freshener Spray Tork Luchtverfrisserspray met Bloemgeur Productnummer 236052 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik ...

Tork A1 Air Freshener Refills | RapidClean NZ

Tork A1 Air Freshener Refills. Tork A1 Air Freshener Refills are designed for use with your Tork A1 system to ensure the air is fresh and smells pleasant. Each bottle contains a concentrated fragrance oil combined with odour neutralising agents to eliminate odours instead of simply masking them. Stock up all at once with this 12 pack.

Tork Floral Air Freshener Spray-EN

Tork Floral Air Freshener Spray Safety Data Sheet according to Regulation (EC) No. 453/2010 05/05/2014 EN (English) 4/14 Storage conditions : Store tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Keep away from sources of ignition - No smoking. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Receptacle

Safety data sheet

Replaces issued SDS 2016-12-28 Version number 1.1 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier Trade name Tork Floral Air Freshener Spray Article number 236052 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against Identified uses For professional use Air ...

SDS | Simoniz

Aerosol Disinfectant Spray; Aerosol Dust Mop Treatment; Aerosol Flying Crawling; Aerosol Foam Disinfectant Cleaner; ... Freedom Non Acid Bathroom Cleaner Floral; Freedom Non Acid Bathroom Cleaner Mint; Free Finish Compound; ... Swell Air Freshener SDS English; Swell Ammoniated All Purpose Cleaner; Swell Antibac Hand Soap;

Air freshener refills | Tork AU

Air freshener refills. Make a good impression from the get-go by greeting washroom visitors with a pleasant aroma. Our air freshening refills are available in three fragrances: floral, citrus and fruit.

Tork A1 Air Freshener Dispenser | RapidClean National ...

Tork A1 Air Freshener Dispenser. Tork A1 Air Freshener Dispenser eliminates odours with an air freshener that actively neutralises the smell and does not just mask. Dispenses from an innovative programmable dispensing system. Can be set last 30, 60 or 90 days depending on the setting.

SDS | Simoniz

Aerosol Disinfectant Spray; Aerosol Dust Mop Treatment; Aerosol Flying Crawling; Aerosol Foam Disinfectant Cleaner; ... Freedom Non Acid Bathroom Cleaner Floral; Freedom Non Acid Bathroom Cleaner Mint; Free Finish Compound; ... Swell Air Freshener SDS English; Swell Ammoniated All Purpose Cleaner; Swell Antibac Hand Soap;

Tork Air Freshener Spray | Air Freshener | Hygiene | Arco UK

Each of these Tork air freshener sprays has been formulated using concentrated fragrant oils that neutralise malodours and replaces them with pleasant scents. When placed inside the Tork air freshener spray dispenser, these scents can last for 24 hours a day. Learn more...

Tork Floral Air Freshener Spray

Tork Floral Air Freshener Spray Fiche de données de sécurité Conformément au règlement (UE) n° 453/2010 Date d’émission: 09/05/2014 Date de révision: : Version: 1.0 05/05/2014 Belgique_FR (Français) 1/14 SECTION 1: Identification de la substance/ du mélange et de la société/entreprise . …

Veiligheidsinformatiebladen - az745204.vo.msecnd.net

Komt in de plaats van uitgegeven SDS 2016-12-28 Versienummer 1.1 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ... Productidentificatie Handelsnaam Tork Floral Air Freshener Spray Tork Luchtverfrisserspray met Bloemgeur Productnummer 236052 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik ...

SDS - Safety Data Sheets | The Claire Manufacturing Company

To request a Safety Data Sheet (SDS) for a private label or a product not listed above, please contact us at [email protected] and include the following information in your correspondence: company name, mailing address, phone number, product name, product number, and email address where we should send the completed SDS.

Tork 236052 A1 Air Freshener Spray Floral Carton 12 | Winc

Each spray contains concentrated fragrance oil and proprietary odor neutralizing agent to eliminate unpleasant odors and provide long-lasting air freshness. Fragrance: Developed by leading European perfumers following Europe-wide research into Fragrance preferences. Available in a choice of three fragrances, Floral, Citrus and Fruit.

Floral - Air Freshener 5ltr

Concentrated air freshener. pH neutral and solvent-free. Safe to use on most surfaces. Ideal for cleaning and deodorising washrooms, toilets, basins and fittings. Floral Airfresh is a concentrated air-freshener with a pleasant floral fragrance designed for long-lasting deodorisation. Floral Airfresh is …

Tork 236050 Citrus Air Freshener Spray A1 Carton 12 | Winc

Each spray contains concentrated fragrance oil and proprietary odor neutralizing agent to eliminate unpleasant odors and provide long-lasting air freshness. Fragrance: Developed by leading European perfumers following Europe-wide research into Fragrance preferences. Available in a choice of three fragrances, Floral, Citrus and Fruit.

RapidClean Floral Deodoriser & Air Freshener – Lindsey's ...

Floral is a dual action deodoriser and air freshener. It contains a broad spectrum bactericide and specially formulated floral perfume oils with high residual nature. This enables the product to sanitise and deodorise with a single application. Floral can be used as a spray and wipe or for light mopping.

Tork A1 Premium Air Freshener Aerosol Refill Mixed 12 Pack

This 12 pack contains an assortment of citrus, floral and fruit refills. Tork A1 Air Freshener Mixed SDS Product Disclaimer: Officeworks cares greatly about the safety of our customers and makes every effort to ensure that the images, descriptions and formulations of each product we …

Air freshener refills | Tork AU

Air freshener refills. Make a good impression from the get-go by greeting washroom visitors with a pleasant aroma. Our air freshening refills are available in three fragrances: floral, citrus and fruit.

Tork Air Freshener Spray Refill A1 Floral 75ml 236052 ...

For use in the Tork A1 Air Freshener Spray Dispenser, this 75ml refill delivers 3,000 metred sprays for long lasting use. Designed for use in shared washrroms, the air freshener contains a concentrated fragrance oil and an odour neutralising agent to eliminate …

Tork | Tork UK

Tork, and our parent company Essity, is committed to contributing to the United Nations Sustainable Development Goals. We focus mainly on goals 3, 6, 12, 13 & 15, as they are the ones where we believe that we can truly make an impact.

Tork A1 Premium Air Freshener Aerosol Refill Mixed 12 Pack

This 12 pack contains an assortment of citrus, floral and fruit refills. Tork A1 Air Freshener Mixed SDS Product Disclaimer: Officeworks cares greatly about the safety of our customers and makes every effort to ensure that the images, descriptions and formulations of each product we …

Safety data sheet - az745204.vo.msecnd.net

Safety Data Sheet for Tork Tropical Fruit Air Freshener Spray. Page 1 of 12 United Kingdom (English) SDS-ID: 21429. 2.2. Label elements Hazard pictogram Signal word Danger ... Safety Data Sheet for Tork Tropical Fruit Air Freshener Spray. Page 5 of 12 United Kingdom (English) SDS …

Tork Floral Air Freshener Spray 12 Refills - John S Hayes ...

All Purpose Carpet - Fabric Spotters Carpet Cleaners - Defoamers Disinfectant Cleaners Floor Finishes - Restorers Floor Strippers Hard Floor Cleaners Glass Cleaners Heavy Duty Cleaning Degreasers Disinfectant Cleaners