สารกำจัดแมลงเพอร์เมทรินอินเดีย จำกัด

สภาพแวดล้อมการผลิต

พันธมิตรความร่วมมือ

เคมีสำหรับจัดจำหน่าย- สารกำจัดแมลงเพอร์เมทรินอินเดีย จำกัด ,แมลงคลาน และ แมลงบิน. ดิพธอร์ ดูโอ้ อินเซ็คทิไซด์ (ไซเพอร์เมทริน 2.5% สูตรน้ำมัน (ec)) ยุง แมลงคลำน และ แมลงบิน: บอร่าธอร์ แมก็ ซ์ พีทีบริษัท โอรากอน อินดัสตรี้ จำกัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง สารกลุ่มไพรีทอยด์(Pyrethroid) เช่น ไบเฟนทริน (Bifenthrin) ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) เดลต้าเมทริน (Deltamenthrin) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กำจัดแมลงบิน ...สารกำจัดแมลง (Insecticide)………. ตอน 4 – tom.ji42om

Oct 23, 2017·กลุ่ม 2B เฟนนิลไพราโซล (Phenyl Pyrazole) ฟิโพรนิล (LD50 = 97 mg/kg…..MRLs = 0.005 ppm.) อีทริโพรล (LD50 >5,000 mg/kg…..MRLs = codex ยังไม่ได้กำหนด) ฟิโพรนิล และอีธิโพรล พัฒนาโดย โรน์…

สารกำจัดแมลง: ดิวไซด์

ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) 35% W/V EC ลักษณะสาร : ของเหลวสีเหลืองใส ขนาดบรรจุ : 48x100 มิลลิลิตร / 24x500 มิลลิลิตร / 12x1000 มิลลิลิตร / 5x5 ลิตร / 1x20 ลิตร อัตรา ...

สารกำจัดแมลง - MLN 2000

สารกำจัดแมลง. ... ไซเพอร์เมทริน 35. ... บริษัท มิลเลนเนียม ฟาร์ม จํากัด. 549 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนสังคมสงเคราะห์11.

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี

ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี (Cyperguard 25 EC) กลุ่มสารเคมี: ไซเพอร์เมทริน 25% W/V EC (Cypermethrin 25% W/V EC ) ชนิดหรือรูปแบบ: สำหรับฉีดพ่นกำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด

บริษัท โอรากอน อินดัสตรี้ จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง สารกลุ่มไพรีทอยด์(Pyrethroid) เช่น ไบเฟนทริน (Bifenthrin) ไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) เดลต้าเมทริน (Deltamenthrin) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้กำจัดแมลงบิน ...

เคมีสำหรับจัดจำหน่าย

แมลงคลาน และ แมลงบิน. ดิพธอร์ ดูโอ้ อินเซ็คทิไซด์ (ไซเพอร์เมทริน 2.5% สูตรน้ำมัน (ec)) ยุง แมลงคลำน และ แมลงบิน: บอร่าธอร์ แมก็ ซ์ พีที

สารผสมสำเร็จรูปใหม่แก้ไขแมลงดื้อยา

ปัจจุบันบริษัทเอราวัณเคมีเกษตร ได้ผลิตสารผสมที่มีสารออกฤทธิ์ 2 ชนิดแบบสำเร็จรูป ได้แก่ เอราโพรทริน 404 ( โพรฟีโนฟอส (profenofos 40%) + ไซ ...

น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงสารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin ...

สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 25% w/v ข้อมูลทั่วไป - บรรจุภาชนะขวดโคเอท (พลาสติก) ขนาดบรรจุขวดละ 1 ลิตร (1ลังบรรจุ 12 ลิตร)

น้ำยาพ่นหมอกควันละอองฝอยสารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin ...

ไซเพอร์เมทริน 25 % (ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี) สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 25% w/v วิธีใช้ ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว 1.

ร้าน ใจชนะ เซอร์วิส ผลิตภัณฑ์เคมีกำจัดแมลง

น้ำยากำจัดยุง น้ำยาพ่นยุงและแมลง ยี่ห้อ ไบตรอน (bitron) สารออกฤทธิ์ : ไบเฟนทริน 10% w/v ec คุณสมบัติ -ใช้สำหรับการป้องกันและกำจัด ยุงและ ...

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ชนิดผง สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ใช้สารออกฤทธิ์เพอร์เมทริน (Permethrin) ซึ่งมีความปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง ...

กลุ่มของสารเคมีกำจัดแมลง

ก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องแมลงดื้อ หรือความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ก็เลยทำให้อยากอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มหรือ ...

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ชนิดผง สำหรับป้องกันและกำจัดปลวก มอด มด และแมลงคลานอื่นๆ ใช้สารออกฤทธิ์เพอร์เมทริน (Permethrin) ซึ่งมีความปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยง ...

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

เช่น เดลตาเมธริน (Deltamethrin) เพอร์เมธริน (Permethrin) เรสเมธริน (Resmethrin) และไบโอเรสเมธริน (Bioresmethrin) เป็นต้น. สารป้องกันกําจัดวัชพืช (Herbicide)

ฟลอโร่250 น้ำยาพ่นยุงไซเพอร์เมทริน 25 % ใช้สำหรับกำจัด…

ไซเพอร์การ์ด 10 อีซี ไมท์โฟล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไบโอเทค ซิสเต็ม 98/7-9 หมู่2 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-9254840-42 โทรสาร: 0-29254839 ...

ข้อควรรู้ก่อนผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดในการพ่นสาร ...

นอกจากนี้การผสมสาร 2 ชนิด เข้าด้วยกัน อาจมีวัตถุประสงค์เป็นสารเสริมฤทธิ์ (synergistic effect) เช่น กรณีการนำสารไปเพอร์โรนิลบิวทอกไซด์ ...

ยิบคลอไซด์505 ตราใบไม้ สารกำจัดแมลง... - ปุ๋ยตราใบไม้ ยิบ ...

ยิบคลอไซด์505 ตราใบไม้ สารกำจัดแมลง สารออกฤทธิ์: คลอไพรีฟอส 50% + ไซเพอร์เมทริน 5 % กำจัดแมลงจำพวก เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด...

เดลต้าไซด์ - supachoko.th

บริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด - น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง เดลต้าเมทริน 0.5%+สารเสริมฤทธิ์ ยีห้อเดลต้าไซด์ (Deltamethrin0.5+) น้ำยายี่ห้อ เดลต้าไซด์

น้ำยาพ่นหมอกควันละอองฝอยสารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin ...

ไซเพอร์เมทริน 25 % (ไซเพอร์การ์ด 25 อีซี) สารไซเพอร์เมทริน(Cypermethrin )ความเข้มข้น 25% w/v วิธีใช้ ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว 1.

ไซเพอร์เมทริน35 1ลิตรx12

สารกำจัดแมลงศัตรูพืช (Insecticide) ... ไซเพอร์เมทริน35 1ลิตรx12 . 340.00 บาท หมวดหมู่ : ... บริษัท เกษตรเซ็นเตอร์2011 จำกัด.

กำจัดแมลงและสัตว์พาหะ นำโรค …

3.ไซเพอร์การ์ด-35. ... เปอร์ท เพสท์ ซิสเต็ม ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง สารกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroid) เช่น ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) ...

อาการเกิดพิษของวัตถุอันตราย กลุ่มสารกำจัด…

กลุ่มสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า เช่น. 1. วอร์ฟาริน (warfarin) 2. คูมาเตตระลิล (coumatetralyl) 3. โบรดิฟาคูม (brodifacoum) 4. โบรมาไดโอโลน (bromadiolone) 5.

การ์ลอน4อี 500 cc - puiyaonlineom

สารป้องกันและกำจัดแมลง สาร ... (ประเทศไทย)จำกัด . ขนาดบรรจุ : 500ซีซีx20 ... รีย 247 แซดซี,แอคทารา 25 ดับบลิวจี,สไปนีโทแรม,ไซเพอร์เมทริน ...

สารกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ (synthetic pyrethroids)

เป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายสารไพรีทรินส์ที่สกัดมาจากดอกเบญจมาศ ตระกูล Chrysanthemum สารไพรีทรินส์เป็นสารกำจัดแมลงที่มี ...